Wat zijn de voordelen van een MJOP?

Wat is een Meerjaren onderhoudsplan?

Het in goede staat houden van uw kantoor-, woon- of bedrijfsgebouw is erg belangrijk. Een goede fundering is de basis om te kunnen groeien. Bent u zich bewust van de staat waarin uw vastgoed verkeerd? Ons artikel helpt u de antwoorden te vinden door de voordelen van een MJOP te uitgebreid te beschrijven.

“Wat is een MJOP?” Een MJOP wordt binnen de vastgoedbranche ook wel een meerjaren onderhoudsplan, onderhoudsplan of MOP genoemd. Een MJOP bestaat uit vier onderdelen:

  1. Omschrijving van uw doel of ambitie.
  2. Overzicht van de onderhoudsstaat van uw vastgoed.
  3. Planning van de werkzaamheden om uw doel te bereiken.
  4. Kosten en reserveringsoverzicht.

Meer weten over de vraag: “Wat is een MJOP?” en de bovenstaande pijlers lees dan ons blog wat is een MJOP?

De voordelen van een onderhoudsplan

Het MJOP  biedt de vastgoedeigenaar handvatten om het vastgoedobject in de gewenste staat te krijgen of te behouden. Een MJOP biedt meerdere voordelen. Deze voordelen worden hieronder uitgebreid behandeld.

Behoudt de waarde van uw vastgoed

Elk vastgoedobject heeft op ten duur onderhoud nodig. Zo kan het schilderwerk verouderd zijn of het Einde van de technische levensduur van de gebouwinstallaties zijn bereikt. Daarnaast hebben verschillende installaties regelmatig onderhoud nodig om onverwachte kosten te voorkomen. Een onderhoudsplan opstellen draagt hierdoor bij aan het behoudt van de vastgoedwaarde.

Verstandig reserveren

Tijdens de visuele inspectie wordt de onderhoudsstaat van elk gebouwelement in kaart gebracht en wordt er gekeken naar de technische (rest)levensduur. De inspectieresultaten worden op basis van de ambities en doelen vertaald naar een meerjaren onderhoudsplan. De kosten van het onderhoud worden inzichtelijk gemaakt met ervaringscijfers, jaarlijks geactualiseerde eenheidscijfers en de nodige technische kennis van de inspecteur. De vastgoedeigenaar krijgt hiermee de handvatten om verstandig te reserveren en het onderhoud te organiseren.  Het risico op onverwachte onderhoudskosten wordt hierdoor verkleind.

Inspecteur -onafhankelijk resultaat

Het meerjaren onderhoudsplan is bedoeld om de vastgoedeigenaar voor lange termijn handvatten te geven voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Hierbij worden marktconforme cijfers gebruikt voor een betrouwbaar kosten- en reserveringsoverzicht. Toch wordt er geadviseerd om elke 5 jaar het MJOP te actualiseren. De prijzen in de markt wijzigen en kwaliteit van uw gebouw(en) kan sneller of langzamer achteruitgaan. Door het MJOP-periodiek te actualiseren blijft het plan accuraat en de uitvoering van de werkzaamheden doeltreffend.

Om de actualisatie van een bestaand MJOP makkelijk te maken wordt er vaak uitgegaan van de Nederlandse norm NEN2767 conditiemeting. De Nederlandse norm (NEN) schrijft een standaard methodiek voor, om de kwaliteit van vastgoedelementen in kaart te brengen. Dit is een belangrijk onderdeel om rekening mee te houden als u een meerjaren onderhoudsplan wilt laten opstellen. Een opgesteld MJOP volgens de NEN2767 conditiemeting geeft namelijk een inspecteur -onafhankelijk resultaat en efficiëntie bij de inspecties.

Hulpmiddel voor het technisch beheer

Een MJOP helpt u actief bij het technisch beheer van uw vastgoed. In het plan staan namelijk per vastgoedelement naast het geplande onderhoud ook de technische levensduur en verplichte onderhoudscontracten vermeld. Hierdoor wordt technisch beheer aan de hand van een MJOP efficiënter. Denk aan het verhelpen/reduceren van storingsmeldingen, controle over jaarlijkse inspecties en het zorgdragen voor onderhoudscontracten.

Duurzaamheid, energiezuinigheid, wet- en regelgeving combineren

Het MJOP biedt handvatten om de doelen van de vastgoedeigenaar bereiken. Zo zien wij dat investeringen vaak ook in het meerjaren onderhoudsplan worden opgenomen. Deze investeringen zijn divers, zoals verbouwingen bij een nieuw huurcontract, modernisatie, maar ook het toepassen van duurzame en energiezuinige oplossingen.

Duurzaamheid wordt voor vastgoedeigenaren steeds belangrijker. Dit heeft vooral te maken met het afgesloten klimaatakkoord, waardoor Nederland in 2050 zo goed als klimaatneutraal moet zijn. Op korte termijn betekent dit dat kantoren voor 2023 verplicht over energielabel C moeten beschikken.

Anderzijds worden duurzame en energiezuinige aspecten steeds belangrijker voor de gebruiker(s). Zo stellen (nieuwe) huurders op dit gebied steeds meer eisen en is duurzaamheid belangrijk voor het imago.

Hierdoor zie je dat steeds meer vastgoedeigenaar kiezen voor een duurzaam MJOP, oftewel een (D)MJOP. Een MJOP waarin ook duurzaamheidsmaatregelen, zoals het toepassen van zonnepanelen of toevoegen van isolatie wordt meegenomen. Het is natuurlijk slim om onderhoudswerkzaamheden direct te combineren met duurzame investeringen. De vastgoedeigenaar voldoet hierdoor op tijd aan de wet- en regelgeving en houdt het vastgoed interessant voor de gebruiker(s).

Wat kan Gebouwonderhouden u bieden

Gebouwonderhouden voelt zich betrokken met de mensen en de wereld om ons heen. Daarom bedenken wij slimme, duurzame oplossingen voor de gebouwen van morgen. Elke dag zijn wij bezig met strategisch beheer en onderhoud. We zorgen dat de investering van onze partners rendabel, toekomstbestendig en duurzaam zijn. Zo kunnen wij ook u ontzorgen met een meerjaren onderhoudsplan op maat! Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie of even sparren neem dan vrijblijvend contact met ons op.

BEL OF MAIL MIJ

200+

MJOP’s opgesteld

Portfolio

Bekijk hier ons portfolio. Laat u hier inspireren door een greep uit onze uitgevoerde opdrachten, van groot tot klein.