Gemeenten Woerden en Oudewater lieten staat van onderhoud in kaart brengen

Gemeentelijke gebouwen dienen aan een minimale staat van onderhoud te voldoen. De staat van onderhoud wordt uitgedrukt in een cijfer, van 1 tot en met 6. Heeft een gebouw een 1 gekregen, dan is er sprake van een perfecte staat van onderhoud. Scoort een gebouw echter een 6, dan is het pand bijna sloopwaardig. Voor de gemeenten Woerden en Oudewater was het van belang om te achterhalen wat de staat van onderhoud is van diverse gemeentelijke gebouwen. Het gaat hier om publieke gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals dorpshuizen, bibliotheken, musea, begraafplaatsen, sportaccommodaties en een aantal woningen dat in het bezit is van de gemeente zelf. Zij namen Gebouwonderhouden in de arm om de benodigde inspecties uit te voeren, een rapportage te maken en deskundig advies uit te brengen over het benodigde onderhoud.

Werken volgens de NEN-2767 standaard

Sinds 2017 is Conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties in Nederland en Vlaanderen de meting van de staat van onderhoud conform de NEN 2767 standaard. Dit gebeurt door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode. De registratie geschiedt door een inspecteur, in dit geval door een inspecteur van Gebouwonderhouden. De wens van de gemeenten Woerden en Oudewater is om alle gemeentelijke gebouwen een minimale score van 4 te laten hebben als het om de staat van onderhoud gaat. Om een gedegen advies uit te kunnen brengen over de benodigde aanpassingen en maatregelen op het gebied van onderhoud, heeft Gebouwonderhouden eerst een nul-meting gedaan. Dat werd gebruikt als basis om aan te geven wat er nodig is om op score 4 of beter uit te komen.

Dienst MJOP - Object: Heksenwaag

Specificaties vastgoedbeheer

  • Aantal gebouwen
  • Beheer specificatie
  • Herkenbaarheid gebouw
  • Meerjaren onderhoudsplan
  • Projectbegeleiding
  • 65
  • aanbesteding MJOP opdracht
  • Heksenwaag Oudewater
  • Ja, periode 15 jaar
  • Advies over energiebesparende maatregelen

Plannen geven inzicht in 10-jarige onderhoudsopgave

Om onderhoudsbudgetten te kunnen aanvragen, vroegen de gemeenten Woerden en Oudewater aan Gebouwonderhouden om inzicht te verschaffen in benodigd onderhoud voor een periode van 10 jaar. Op basis daarvan werden door de gemeenten de onderhoudsplannen voor de komende 4 à 5 jaar gebaseerd. De gemeenten treffen een onderhoudsvoorziening en sparen geld om het geplande onderhoud uit te kunnen voeren. Belastingtechnisch is daar een solide onderbouwing voor nodig, de door Gebouwonderhouden ingediende plannen maken onderdeel uit van deze onderbouwing. Deze onderbouwing geldt overigens ook voor het bedrijfsleven. De onderbouwing richting de belastingdienst moet voorzien zijn van een onderbouwd plan, met aantoonbare uitvoering daarvan. De trend is om in deze onderhoudsplannen ook een stuk verduurzaming van het betreffende pand mee te nemen. Zo kan er bijvoorbeeld bij vervanging van beglazing gekozen worden voor triple beglazing en kan traditionele verlichting vervangen worden door LED-verlichting om energie te besparen.

Naast het in kaart brengen van het benodigde onderhoud, wilden de gemeenten wijzigen van systeem. De wens bestond om voor het beheren van de onderhoudsplannen het pakket Oprognose te gaan gebruiken. Gebouwonderhouden heeft de gemeenten bijgestaan in de conversie van data van het oude naar het nieuwe pakket. In totaal was er slechts beperkte tijd beschikbaar om zowel de conversie van de data als het uitvoeren van de inspecties en het schrijven van de plannen uit te voeren. Een strakke planning binnen de periode november tot en met februari maakte dat alles goed verlopen is. Een flinke prestatie wanneer men zich realiseert dat het hier om maar liefst 65 gebouwen ging.

Waarom de gemeenten Woerden en Oudewater kozen voor Gebouwonderhouden

De reden waarom de gemeenten Woerden en Oudewater kozen voor de samenwerking met Gebouwonderhouden is een eerder project, waarbij er voor een Vereniging van Eigenaren (waarvan de gemeente één van de stakeholders is) een meerjaren onderhoudsplan is gemaakt. De goede samenwerking was voor herhaling vatbaar.

Voor Gebouwonderhouden was deze opdracht een unieke klus en leuk om te mogen uitvoeren, aangezien alles binnen de eigen gemeente plaatsvond. Ook de diversiteit aan gebouwen binnen de scope was uniek te noemen. Onder de gebouwen bevonden zich namelijk een oude heksenwaag, diverse begraafplaatsen en een sporthal waar het personeel van Gebouwonderhouden zelf ook sportactiviteiten beoefent.

Rick de Langen

Rick de Langen

Adviseur

Bel mij voor vrijblijvend advies.
085-0704740

BEL OF MAIL MIJ

PARTNERS


PARTNERS

Everywhere4U

De meest ‘eerlijke’ Heksenwaag van de lage landen

Binnen de hele scope springt een aantal objecten in het oog. Dat is om te beginnen de Joodse begraafplaats, waar alles in aanmerking kwam voor onderhoud, behalve de graven. Op Joodse begraafplaatsen worden graven ongemoeid gelaten en is het de natuur die bepaalt wat er met een graf gebeurt. De Heksenwaag in Oudewater is een museum dat schitterend laat zien hoe er in de 16e en 17e eeuw met heksenvervolging werd omgesprongen. Een heksenwaag woog mensen die van hekserij beschuldigd werden. Werd je te licht bevonden, dan stond vast dat je een heks was, met alle gevolgen van dien. Heksen werden vaak verdronken, gemarteld of kwamen op de brandstapel. Een leuk detail is dat de Heksenwaag in Oudewater te boek stond als een ‘eerlijke’ heksenwaag, omdat vrijwel nooit iemand te licht werd begonnen. Eeuwen terug kon een van hekserij beschuldigd persoon opgelucht ademhalen als er verteld werd dat er in Oudewater werd gewogen.


IK BEN BENIEUWD WAARBIJ IK U ZOU KUNNEN ONDERSTEUNEN?

RICK DE LANGEN  |  GEBOUWONDERHOUDEN ADVISEUR

CONTACT