Meerjaren Onderhoudsplan

 • Duurzaam onderhoudsplan

De onderhoudskosten aan vastgoed drukken vaak een grote stempel op de exploitatiebegroting van een vastgoedeigenaar. Het efficiënt plannen van onderhoudsactiviteiten levert daarom een directe bijdrage aan een besparing op de exploitatiebegroting. Een meerjaren onderhoudsplan maakt onderhoudskosten op korte en lange termijn inzichtelijk.  Een meerjaren onderhoudsplan wordt binnen de vastgoedbranche ook wel een onderhoudsplan, MJOP of MOP genoemd.

Wat is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van vastgoed?

Met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) kan een vastgoedeigenaar het onderhoud aan een gebouw sturen en bewaken. Het geldt tevens als basis voor het beheerplan van een gebouw en het geeft inzicht in het te reserveren onderhoudsbudget voor de komende jaren. Maar, het is meer dan slechts een financieel plan. De meerjaren onderhoudsplanning geeft een vastgoedeigenaar ook een gedetailleerd technisch overzicht van de uit te voeren onderhoudsactiviteiten in de komende jaren, om het vastgoedobject in de gewenste conditie te houden of krijgen.

MJOP opstellen

De inventarisatie en conditiemeting NEN 2767 liggen ten grondslag aan een MJOP. Een nauwkeurige inventarisatie is van uiterst belang, omdat dit een directe invloed heeft op de onderhoudsbegroting. Gebouwonderhouden besteedt daarom veel aandacht aan de inventarisatie, zodat de hoeveelheden nauwkeurig worden bepaald en de begrotingscijfers betrouwbaar zijn. De cijfers worden gebaseerd op kengetallen die jaarlijks bijgewerkt worden. Op basis van de inspectiegegevens stelt onze vastgoedadviseur een meerjaren onderhoudsplanning en -begroting op van ieder bouwkundig en installatietechnisch element. De cijfers verwerken we direct in de vastgoedsoftware van een vastgoedorganisatie of we stellen een separaat rapport op.

CONTACT

Geïnteresseerd in meer informatie of een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op.

NEN 2767 Conditiemeting

Onze onderhoudsplannen kunnen worden opgesteld op basis van een bouwkundige inspectie NEN 2767 ‘Conditiemeting’. Deze Nederlandse Norm (NEN) schrijft een standaard methodiek voor om de kwaliteit van gebouwonderdelen in kaart te brengen, zodat de kwaliteitsmeting een inspecteur-onafhankelijk resultaat weergeeft. Wanneer u de MJOP laat actualiseren, kan de volgende inspecteur de voorgaande condities herkennen. Een NEN 2767 keuring betreft een volledige keuring. Wij bieden u deze optie graag aan bij uw offerteaanvraag.

Onze werkwijze

 • Onderhoudsplan

  Inzicht in de onderhoudsstaat van uw gebouw. Altijd een optimale planning voor onderhoud, reserveringen en investeringen.

 • Projectbegeleiding

  Ondersteuning bij investeringsprojecten en onderhoudswerkzaamheden vanuit het MJOP.

 • Vastgoedbeheer

  Ontzorgen met commercieel, technisch en administratief beheer van uw vastgoed. Daarnaast wordt het MJOP bewaakt en het nodige onderhoud gepleegd.

 

Uitvoering van een onderhoudsplan

Invulling van de dienst

Meerjaren onderhoudsplan van Gebouwonderhouden

 • Één allesomvattend document
 • Onderhoudsplanning voor een periode van 5 jaar of langer
 • Reserveringsoverzicht voor een periode van 5 jaar of langer
 • Op basis van NEN2767 keuring
 • Optioneel: Duurzaamheid en energiezuinigheid elementen
Strategisch vastgoedadvies

Strategisch advies

 • Elk jaar investeren wij in marktonderzoek om binnen onze dienstverlening de toekomst van uw vastgoed te kunnen waarborgen. Zo beschikken wij over actuele kennis omtrent trends en ontwikkelingen voor uw vastgoed. Wij zetten graag een stap extra. 
 

Partnerschap

Gebaseerd op vertrouwen, integriteit, passie en expertise.

Strategisch onderhoudsplan

Cijfers en prijzen gebaseerd op actuele kengetallen.
Adviesgesprek op basis van trends en ontwikkelingen.

Ontzorgen

Focus op wat voor u echt belangrijk is.

Expertise

Onderhoudsplan volgens de NEN2767 keuring.

Online inzagen

Alle gegevens in één document.
Altijd online inzage in uw onderhoudsplan.

Bestaande gebouwen verduurzamen (DMJOP)

Een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) houdt rekening met de duurzaamheidsambities van een gebouweigenaar of vastgoedorganisatie. Een regulier meerjaren onderhoudsplan gaat uit van het één op één vervangen van bouw- en installatiedelen. In een verduurzaamd meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) wordt geadviseerd hoe een bestaand gebouw verduurzaamd kan worden. Het plan zoomt daarom in op de thermische schil en de technische gebouwinstallaties om een betere energetische prestatie te behalen. De ambitie van een vastgoedeigenaar is een bepalende factor in het duurzaam meerjaren onderhoudsplan. Het plan moet namelijk financieel haalbaar zijn én aansluiten op de toekomstvisie van de gebouweigenaar of vastgoedorganisatie. Door een duurzaam onderhoudsplan af te nemen worden slimme optimalisaties en duurzame vastgoedeisen op een natuurlijke manier tegelijk met de nodige onderhoudswerkzaamheden verwerkt. De juiste planning, reservering, strategie en ambitie creëert ons statement: ‘Groen is poen’.

Interesse in het laten opstellen van een MJOP voor uw vastgoed?

Gebouwonderhouden werkt voor lokale particuliere beleggers, bedrijfseigenaren en maatschappelijke organisaties. Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het MJOP  binnen uw situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.