OVER ONS

Uit ervaring blijkt dat VvE’s en gebouweigenaren behoefte hebben aan een compleet en gedetailleerd overzicht van de staat van hun gebouw. Ook willen zij het onderhoud vaak zelf organiseren. Gebouwonderhouden ondersteunt deze eigenaren precies daar waar dat voor die organisatie nodig is. Daarvoor heeft Gebouwonderhouden de Onderhoudsmonitor ontwikkeld. De Onderhoudsmonitor biedt voor de gebouweigenaren een digitaal informatie- en communicatieplatform. Daarmee kunt u communiceren met andere bewoners, huurders én de onderhoudsbedrijven. Ook gebouwdocumenten bewaart u makkelijk en eenvoudig in dit systeem. Het beheer van uw gebouw vult u aan met de technische en administratieve diensten die u nodig heeft.

Jos van Dam, Bouw & Advies

Bouwkundige Jos van Dam – eigenaar van Jos van Dam Bouw & Advies – heeft in de praktijk ervaren dat de afstemming tussen de verwachtingen van eigenaren van huizen of gebouwen en onderhoudsbedrijven veel beter kan. Het scheppen van duidelijkheid over afspraken en het makkelijk terugvinden van informatie over uitgevoerde werkzaamheden  leiden tot een goede relatie tussen klant en aanbieder.

Een goede relatie draagt bij aan een efficiënte en effectieve samenwerking op lange termijn. Daar is iedereen bij gebaat!

Rick de Langen, De Langen Bouw & Vastgoed

Als bouwtechnisch bedrijfskundige is Rick de Langen actief in het opstellen en uitvoeren van (langjarige) onderhoudsplannen. Wij kijken niet alleen naar het benodigde onderhoud aan uw gebouw, maar ook naar de financiële positie van VvE’s. Door de aanwezige bouwtechnische en bedrijfskundige kennis, weten wij er altijd in te slagen een onderhoudsplan te maken waarmee u verder kunt!

Gebouweigenaren en -beheerders ondersteunen in het behouden of terugbrengen van de gewenste kwaliteit is het doel. Daar zullen wij alles aan doen!