Meerjaren onderhoudsplan voor relatief nieuwe sportschool

Sporthal De Paperclip is een relatief nieuw gebouw, gerealiseerd in 2005. Bijzonder aan dit sportcomplex is het aantal eigenaren: dit zijn er maar liefst drie. In de Vereniging van Eigenaren bevinden zich de gemeente Utrecht, sportvereniging UVV en een investeringsmaatschappij. Bouwkundig gezien voldoet de sporthal aan de eisen die er aan het begin van het nieuwe millennium gesteld werden, om echter volledig actueel te blijven op bouwkundig gebied en qua onderhoud, leek het de VvE raadzaam om het complex stap voor stap te upgraden naar de huidige norm. Een lovenswaardig plan, waarvoor de investeringsmaatschappij de hulp inriep van Gebouwonderhouden.

Jaarlijks geld reserveren

De opdracht die Gebouwonderhouden ontving van de VvE was om een Meerjaren Onderhoudsplan op te stellen, waarin geheel naar de wensen van de eigenaren een aantal upgrades aan het pand verwerkt zitten. Upgrades die ervoor moeten zorgen dat de bouwkundige detaillering en de toegepaste materialen geheel van deze tijd en toekomstbestendig zijn. Aangezien de VvE de budgetten voor de voorgenomen upgrades uit eigen zak moet reserveren, uitte zij de wens om een plan te ontvangen dat inzicht geeft in de werkzaamheden voor de komende 10 tot 15 jaar.

Sporthal de paperclip

Specificaties vastgoedbeheer

  • Aantal gebouwen
  • Beheer specificatie
  • Meerjaren onderhoudsplan
  • Aantal M2 object
  • Projectbegeleiding
  • 1
  • Onderhoudsplan
  • Ja, periode 15 jaar
  • 4.400 m2
  • Jaarlijkse planvorming

Eerst het gebouw ‘ontleden’

Om tot de juiste aanpak te komen is Gebouwonderhouden van start gegaan met een uitgebreide uitvraag met betrekking tot de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever. De bouwkundige staat van het sportcomplex diende in kaart te worden gebracht. Daarvoor werd het gebouw spreekwoordelijk ontleed, per element werd vastgesteld welke werkzaamheden er nodig waren en hoeveel geld daarvoor gereserveerd diende te worden. Alle elementen bij elkaar opgeteld vormen samen het Meerjaren Onderhoudsplan. Het unieke aan de opdracht is het feit dat het hier niet om een oud, maar een relatief jong gebouw gaat. Dat vraagt om een andere manier van kijken, met als onderliggende eis het behoud van de architectuur van het gebouw. Elk jaar wordt er op basis van de in kaart gebrachte actuele situatie een nieuw jaarplan opgesteld, voor een periode van 15 opeenvolgende jaren.

Behoud van waarde en creëren van meerwaarde

Door sporthal De Paperclip in een vroeg stadium een bouwkundige update te geven en een gedegen Meerjaren Onderhoudsplan te hebben, bereikt de Vereniging van Eigenaren dat het kostbare pand zijn waarde blijft behouden en wordt er naar de toekomst toe meerwaarde gecreëerd. Dat is precies de reden waarom de deskundigheid van Gebouwonderhouden benodigd was. Met hun expertise in gebouw onderhoud en bouwkundige aanpassingen wordt het uitvoeren van onderhoud de komende jaren geen nattevingerwerk, maar een serie doelgerichte werkzaamheden, waarmee toegewerkt wordt naar een waardevol eindresultaat.

Rick de Langen

Rick de Langen

Adviseur

Bel mij voor vrijblijvend advies.
085-0704740

BEL OF MAIL MIJ

PARTNERS


PARTNERS

Everywhere4U

Gebouwhistorie

Sportpark De Paperclip dankt haar naam aan de bijzondere architectuur. Het aanzicht van het pand doet denken aan een paperclip. De locatie faciliteert onder andere honk- en softbal, tennis, voetbal, fitness en volleybal en kent een regionale functie voor diverse sportverenigingen. Tevens voorziet De Paperclip in vergaderruimtes en biedt de locatie diverse horecadiensten aan.


IK BEN BENIEUWD WAARBIJ IK U ZOU KUNNEN ONDERSTEUNEN?

RICK DE LANGEN  |  GEBOUWONDERHOUDEN ADVISEUR

CONTACT