Wat is een MJOP?

Het in goede staat houden van uw kantoor-, woon- of bedrijfsgebouw is erg belangrijk. Een goede fundering is de basis om te kunnen groeien. Bent u zich bewust van de staat waarin uw vastgoed verkeerd? Ons artikel helpt u de antwoorden te vinden.

Een MJOP wordt binnen de vastgoedbranche ook wel een meerjaren onderhoudsplan, onderhoudsplan of MOP genoemd. Een MJOP bestaat uit vier onderdelen:

Wat is een MJOP?

  1. Omschrijving van uw doel of ambitie.
  2. Overzicht van de onderhoudsstaat van uw vastgoed.
  3. Planning van de werkzaamheden om uw doel te bereiken.
  4. Kosten en reserveringsoverzicht.

Omschrijving van uw doel of ambitie

Het MJOP wordt gevormd door het samenbrengen van de doelen, ambities en de huidige conditie van het object. Zo worden de doelen en ambities in de eerste fase besproken met de vastgoedeigenaar. Zodat deze punten direct kunnen worden verwerkt in het meerjarig onderhoudsplan.

De staat van uw vastgoed

Het MJOP geeft een vastgoedeigenaar een getailleerd (technisch) overzicht over de huidige staat van zijn object. De conditie van bijvoorbeeld een gebouw wordt weergeven op elementniveau. Zo komen elementen als het schilderwerk, de kwaliteit van het dak of de installaties in het plan terug. Om de conditie van elk element afzonderlijk te meten wordt gebruik gemaakt van de NEN2767 conditiemeting. Dit is de standaard methodiek in de vastgoedmarkt die zorgt voor objectieve inspectieresultaten.

Wat is de NEN2767 conditiemeting?

De Nederlandse norm (NEN) schrijft een standaard methodiek voor om de kwaliteit van vastgoedelementen in kaart te brengen. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de NEN2767 keuring een inspecteur onafhankelijk resultaat geeft. Hierdoor kan elke willekeurige inspecteur bij het actualiseren van een bestaand plan de voorgaande condities herkennen. Daarnaast worden de onderhoudswerkzaamheden inzichtelijker.

De NEN definieert conditiescores 1 t/m 6, wat het mogelijk maakt om als vastgoedeigenaar de gewenste conditiescores aan te geven voor uw object. De inspectie volgende de NEN2767 is daarom de basis voor het MJOP.

Korte en lange termijn planning onderhoudswerkzaamheden

Om de gewenste staat van het vastgoed te behalen wordt aan de hand van de conditiescores in combinatie met de eisen van de vastgoedeigenaar een planning opgesteld. Hierin worden de specifieke onderhoudswerkzaamheden beschreven die de komende jaren moeten worden uitgevoerd om de gewenste staat van het vastgoed te bereiken en te behouden.

Waarom een korte en lange termijn planning?

Tijdens de inspectie worden de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in kaart gebracht. In enkele gevallen zijn de geconstateerde gebreken urgent en moeten die zo snel mogelijk moeten worden verholpen. Denk bijvoorbeeld aan een lekkage, storing of achterstallig onderhoud. Daarom wordt er in een onderhoudsplanning onderscheidt gemaakt tussen noodzakelijk (achterstallig), regelmatig en groot onderhoud. Waardoor binnen het MJOP een splitsing op korte en lange termijn ontstaat.

Kosten en reserveringsoverzicht

Nadat het benodigde onderhoud inzichtelijk is gemaakt, wordt er een kostenraming gemaakt. Deze kostenraming komt tot stand met ervaringscijfers, jaarlijks geactualiseerde eenheidscijfers en de nodige technische kennis. Door de kosten over meerdere jaren inzichtelijk te maken, ontstaat een duidelijk reserveringsoverzicht voor de vastgoedeigenaar.

Heeft u naar aanleiding van ons artikel nog vragen? Neem dan gerust contact ons op! Vragen, sparren of het bespreken van uw persoonlijke vastgoedsituatie. Ons vastgoedhart gaat al sneller kloppen.

Vraag vrijblijvend een voorbeeld MJOP aan

200+

MJOP’s opgesteld


IK BEN BENIEUWD WAARBIJ IK U ZOU KUNNEN ONDERSTEUNEN?

RICK DE LANGEN  |  GEBOUWONDERHOUDEN ADVISEUR

CONTACT