Voordelen MJOP

Voordelen van een MJOP

Het MJOP biedt de vastgoedeigenaar handvatten om het vastgoedobject in de gewenste staat te krijgen of te behouden. Een meerjaren onderhoudsplan biedt meerdere voordelen. Deze voordelen worden hieronder uitgebreid behandeld.