Gerelateerde diensten

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN

Voorbereid zijn op toekomstige onderhoudswerkzaamheden

Het plegen van onderhoud is een investering die zowel de waarde als het comfort van uw woning, woningcomplex, bedrijfs- of kantoorgebouw waarborgt. Om te kunnen anticiperen op de toekomst –financieel en voor de gebruikers – leggen wij de onderhoudswerkzaamheden voor de komende tien, twintig of dertig jaar voor u vast in een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Dit plan wordt vastgesteld aan de hand van een NEN 2767 conditiemeting van uw pand, op basis waarvan we de prioriteiten voor het onderhoud in kaart brengen.

Als u wilt breiden we het Meerjaren Onderhoudsplan uit met een aanvullende budgettering- en reserveringsplanning. De reportages worden samengesteld met de software van Plandatis.

Bekijk een voorbeeldrapport

    Neem contact met ons op